Planlegg Amerikafest

Vi oppfordrer til å arrangere “Amerikafest” også andre steder enn på Karmøy i jubileumsåret! 
Som en del av det nasjonale 200 års jubileet i Norge.

For å planlegge en Amerikafest: 

– se lengre video (ca 10 min) for flere detaljer her.  (Denne HAR dere også lagt inn under Tidligere Amerikafester – Amerikafesten 2023 som linken Lang film; Slik arrangerte vi_Amerikafest 2023 – Karmøy Vest Rotaryklubb.)

– eksempel planlegging med fremdriftsplan inkl. fordeling av ansvar og tidsfrister: “Fremdriftsplan- Kjøreplan for Amerikafest-2023

– invitasjon / plakat som kan brukes som utgangspunkt for å lage ny plakat til eget lokalt arrangement (se eksemplet vedlagt “EN_invitasjon_amerikafest_2023“). Den kan f.eks. benyttes i mailer som sendes over til aktuelle personer og organisasjoner i USA.

– eksempel program / kjøreplan for selve arrangementet: “Program-Kjøreplan Amerikafest-2023

– evt. hvis ønsker å ta med noen utvalgte gjester på f.eks. mottakelse av ordføreren på kommune-/rådhuset og besøke lokale steder og minnesmerker med tilknytning Amerika m.m.: se eksempel på program her: “Program fredag gjester-2023

LYKKE TIL med lokale Amerikafester rundt om i Norge. Og andre feiringer og markeringer i 2025.

 

1825 – 2025: Migrasjon i 200 år. Jubileumsåret 2025 skal markere at det er 200 år siden den første organiserte utvandringen. Hva skjer i 2025

Norsk utvandrermuseum_Crossings Norge & Nord Amerika.

Crossings 200 website in USA – commemorates 200 years of organized Norwegian migration to North America.